TIPS & TRICS VOOR ONDERZOEK NAAR JE FAMILIEGESCHIEDENIS

 • Ga voordat je start met eigen onderzoek na of er al iets is gepubliceerd over jouw familie (er zijn vaak meerdere families met dezelfde familienaam). Wees daarbij kritisch en controleer de bronnen. Op internet is veel te vinden, maar het is niet altijd even betrouwbaar. Zowel de NGV in Bunnik als het CBG|Centrum voor familiegeschiedenis in Den Haag beschikken een uitgebreide bibliotheek met publicaties (www.cbg.nl). De site stamboomzoeker.nl geeft een overzicht de reeds gepubliceerde faamilies op Internet
 • Werk altijd stap voor stap (= generatie voor generatie) vanuit het heden terug naar het verleden.
 • Verzamel bronnenmateriaal in eigen familiekring (trouwboekjes, foto’s, bidprentjes, e.d.) en ondervraag familieleden naar hun herinneringen.
 • Leg je informatie zorgvuldig vast. Maak daarbij bij voorkeur gebruik van een genealogisch computerprogramma als GensDataPro, Progen of Aldfaer. Vermeld daarbij ook je bronnen (zowel papieren als mondelinge informatie).
 • Werk consequent aan één van de gebruikelijke presentatievormen, zoals een genealogie, een stamreeks, een parenteel, een kwartierstaat of een matrilineaire reeks.
 • Maak in het begin van je onderzoek zoveel mogelijk gebruik van primaire bronnen als akten van de burgerlijke stand (na 1811), bevolkingsregisters (vanaf ca. 1850), en kerkelijke doop-, trouw-, begraaf- en lidmatenregisters (voor 1811). Daarmee kun je het skelet van je familiegeschiedenis opzetten.
 • Breng daarna ’vlees op de botten’ met informatie uit secundaire bronnen als notariële en/of rechterlijke archieven, kerkenraadshandelingen, militaire bronnen, etc. Veel lokale/regionale archiefdiensten beschikken over regio-gebonden materiaal.
 • Zoek informatie over de leefomgeving van je voorouders. Regionaal-historische verenigingen beschikken vaak over een bibliotheek specifiek gericht op hun werk-gebied. Ook gebruiken zij hun website en/of jaarboekje voor het publiceren van onderzoeksresultaten over specifieke onderwerpen en/of personen uit hun werkgebied.
 • Via de website van de Koninklijke Bibliotheek zijn veel – niet alleen landelijke maar ook regionale en koloniale – kranten en tijdschriften ontsloten en beschikbaar voor onderzoek (www.delpher.nl). Ook regionale archieven hebben vaal scans van oud kranten beschikbaar.
 • Deel je onderzoekresultaten. Dit kan via een eigen website, een genealogische overkoepelende website of een Historische of Genealogische Vereniging. Je kan natuurlijk een boek over je familie uit geven. Onbekend maatk onbemind en als je iets publiceerd zijn er vaak wel mensen die vragen of opmerkingen over je onderzoek hebben, waar je misschien zelf ook wat aan hebt.
 • Houd bij publicatie van gegevens altijd de privacyregels in het oog. Dat betekent vooral dat je geen informatie publiceert over nu nog levende personen. En ook dat je verwijst naar publicaties van anderen als je daar informatie uit hebt overgenomen.

Index van onze collectie

Geschiedenis 
Boeken
De Viersprong
Fotocollectie
Voorwerpen
Lezingen
Artikelen