14-Archeologie en Opgravingen

– Een Romeinse weg tussen Alphen aan den Rijn en Zwammerdam ?
    E. v.d. Most: 06-10.

– De inhoud van een beerput te Alphen aan den Rijn.
    E. v.d. Most: 09-29.

– Romeinse keramiekscherfjes uit de polder Kerk en Zanen.
    Julianastraat – Hoflaan in 1984.
    E. v.d. Most: 11-10.

– Twee putten onder de N.M.B.-Bank te Alphen.
    E. v.d. Most: 13-13.

– Een Romeinse gebouw onder de Castellumstraat te Alphen aan den Rijn.
    E. v.d. Most: 14-16.

– Romeinse bewoning in Alphen uitgebreider dan gedacht.
    E. v.d. Most: 19-16.

– De opgraving onder de voormalige pastorie in de Julianastraat.
    E. v.d. Most: 28-12.

– Resten castellum Albanianae eeuwenlang onder Archeon-terrein.
    P.C. Beunder: 32-10.

– De Hooge Croft.(Julianastraat en omgeving).
    E. v.d. Most: 32-16.

– Lutteke Rijn en Lagewaardse Wetering.
    E. v.d. Most: 33-17.

– De Schans te Alphen.
    E. v.d. Most: 33-24.

– De opgraving op het voormalige Samsomterrein.
    E.J.M. van Riel: 36-69.

– De opgraving van de Grote Kerkmolen.
    E.J.M. van Riel: 51-46.

– Munt van Floris III(?) in bouwput gevonden
    L.E. van Amerongen: 63-52.

– De onbekende kant van de Alphense archeologie.
    Ruurd Kok: 74-20.

– Alphense archeologie II.
    E. van der Most: 75-54.

– Middeleeuwse vondsten in Alphen aan den Rijn
    P.G. Heinsbroek: 107-39.

– De helm uit de Rijn.
    Nico Nieumeijer: 121-152.

– Hooft-Quartier 1673 te Alphen. Cold case in de Raadhuisstraat. Deel 1.

  Ria Vitters: 150-11.

– Hooft-Quartier 1673 te Alphen. 350 jaar verborgen verleden. Deel 2.

  Ria Vitters: 151-40.

– Hooft-Quartier 1673 te Alphen. Achter de linie. Deel 3.

  Ria Vitters: 152-63.

– Hooft-Quartier 1673 te Alphen. Stadhouder Willem III en ’t Huys te Alphen. Deel 4.

  Ria Vitters: 153-89.

Index van onze collectie

Geschiedenis 
Boeken
De Viersprong
Fotocollectie
Voorwerpen
Lezingen
Artikelen