LID WordEN     0172 42 40 48

Tijdens openingstijden

info@hvalphen.nl

Openingstijden: wo: 14.00 uur - 16.00 uur | za: 11.00 uur - 16.00 uur

Even voorstellen

De Historische vereniging Alphen aan den Rijn is opgericht op 5 februari 1948

De Vereniging begon met 50 leden, momenteel zijn dat er ongeveer 900! In september 1999 is ons verenigingsgebouw De Vergulde Wagen in de Van Boetzelaerstraat 48 geopend. Hier houden we onze exposities en ook de Erfgoedwinkel is hier gevestigd. 

DOEL VAN DE VERENIGING
Het bevorderen van de belangstelling voor en de kennis van de geschiedenis van de gemeente Alphen aan den Rijn en haar bevolking. Het behoud van voorwerpen die belangrijk zijn voor de plaatselijke geschiedenis.
Het behoud en het in goede staat houden van de in Alphen aan den Rijn aanwezig monumenten.

DE VERENIGING ZET ZICH IN VOOR:

Het geven van bekendheid aan de historie van Alphen aan den Rijn ten behoeve van burgers, verenigingen en instellingen. Het adviseren van het gemeentebestuur van Alphen aan den Rijn inzake beleid en uitvoering op cultuurhistorisch gebied. Samenwerking met plaatselijke organisaties. Deelname aan werkgroepen en contacten met andere historische verenigingen in de regio.

Bestuur

Dhr. H. Wilbrink

Voorzitter 
06 48245861

Dhr. A. Kuyvenhoven

Lid, coördinator vrijwilligers 
en archief
0172 421849

Mevr. S. de Jong-Spek

Secretaris 
0172 444313

Mevr. M.W. Langeveld-Turkenburg

Lid, coördinator stadsgidsen, 
De Viersprong 
0172 475265

Dhr. M.H. Kok

Penningmeester 
0172 473431

De Vergulde Wagen is het verenigingsgebouw van de Historische Vereniging Alphen aan den Rijn

Het is gebouwd in 1913 als  timmermanswerkplaats. Als laatste was er een glasblazerij in gevestigd. Het pand staat op voormalige grond van het toen nog bestaande hotel ‘De Vergulde Wagen’. 

Het in de jaren vijftig afgebroken hotel lag in het centrum van Alphen aan den Rijn pal tegenover de Alphense brug op de plaats waar nu de Van Boetzelaerstraat begint.

Toen de Erfgoedwinkel en de Historische Vereniging het pand in oktober 1999 in gebruik namen besloot men de naam De Vergulde Wagen te gebruiken om die vanouds bekende naam weer in ere te herstellen.

Het gebouw De Vergulde Wagen wordt beheerd door De Stichting De Vergulde Wagen. 
Deze Stichting is ook aangemerkt als culturele ANBI.

Index van onze collectie

Geschiedenis 
Boeken
De Viersprong
Fotocollectie
Voorwerpen
Lezingen
Artikelen