03-Onderwijs en Scholen

– Het Christelijk Lyceum (1918-1986), geschiedenis van de
   behuizing van een school.
   J. van Dorp: 08-04

– De kleuterschool van juffrouw van Wijk.
   H.J. Habermehl: 13-03.

– Timotheusschool 100 jaar.
   L. Vermeulen/B.J. van Vliet: 21-19.

– Da Costaschool: 140 jaar Christelijk onderwijs in Alphen.
     B.J. van Vliet: 29-03.

– Honderdveertig jaar Katholiek onderwijs in Alphen aan den Rijn.
    P. Hoeksel: 30-03.

– De zondagsschool in de Hoorn.
     F. Baerveld: 32-24.

– De Blijde Boodschap (zondagsschool).
     A. Rijlaarsdam-Groenheiden: 36-49.

– Het is oorlog… onze school is bezet.
     N. Boukema en J. v. Dorp: 43-50.

– Eindexamenklas 1948, Chr. MULO.
     z.n.: 49-112.

– De Oudshoornse Lagere School, deel I; de reunie van de
    klas van 1952.
     D.C. Peters: 52-81.

– De Christelijke School in de Hoorn.
     M. de Groot: 54-25.

– De Oudshoornse Lagere School, deel II.
     W.M. van Wermeskerken: 56-76.

– De Oudshoornse Lagere School, deel III.
     L.C. van Zwieten: 58-24.

– Een praatje bij een plaatje. Eerste Landbouw-Huishoudschool.
     z.n.: 59-62.

– Klassefoto eindexamenklas 1950.
     A.C. de Bruyn – Domburg: 61-115.

– Klassefoto’s.
     C.E. Herbig: 67-56.

– Andere Franse kostschoolmeesters te Alphen.
    J. Ph. Labordes: 89-115.

– Alphense projecten voor het voortgezet onderwijs.
    Kees Visschedijk: 96-79.

– De eerste christelijke kleuterschool
    Paul Leeflang en Huug van Leeuwen: 110-11.

– Groepsfoto klas 3b, Chr. U.L.O. school, Sint Jorisplein.
    Verenigingsnieuws: 129-133.

– Van HBS naar Scholengemeenschap Groene Hart.

  Gep Hoogendijk: 137-72.

– Groepsfoto Chr. HBS eerste helft jaren dertig, linker gedeelte.

  Redactie: 140-72.

– Groepsfoto Chr. HBS eerste helft jaren dertig, rechter gedeelte.

  Redactie: 141-91.

– Wat lazen de lezers vroeger?

  Henk Jan Habermehl : 145-88.

– Groepsfoto schoolreis 1956, klas 6/7 Bethlehemschool St. Jorisplein.

  Redactie : 145-96.

Index van onze collectie

Geschiedenis 
Boeken
De Viersprong
Fotocollectie
Voorwerpen
Lezingen
Artikelen