04-Gebouwen

– Kaas en brood speelden een grote rol in de geschiedenis vanRijnkade 11,
    deel I.
     J.W. van Zwieten: 02-30.

– Het bier en het water van ’s Lands Welvaren.
    N. Boukema: 03-07.

– Friso-hof.
    A. de Kok: 03-17.

– Kaas en brood speelden een grote rol in de geschiedenis van Rijnkade 11,
    deel II.
    J.W. van Zwieten: 03-26.

– Het huis Beerendrecht te Alphen aan den Rijn.
     E. van der Most: 04-04.

– Kaas en brood speelden een grote rol in de geschiedenis van Rijnkade 11, deel III.
     J.W. van Zwieten: 04-10.

– Restauratie Rijnkade 11.
     J.J. Pijpers: 04-14.

– Grafkapel Baron de Smeth te Alphen aan den Rijn, deel I.
     H.J. Habermehl: 06-03.

– Grafkapel Baron de Smeth te Alphen aan den Rijn, deel II.
     H.J. Habermehl: 07-03.

– Rijnoord III.
     M. van Gent: 08-35.

– De boerenhofstede “Landlust”.
     J.A. Henry: 38-15.

– Tweeduizend jaar baden in Alphen,(badhuis).
     L.E. van Amerongen: 39-29.

– Gemaal “Cornelis den Hertog”.
     J. van Brussel: 39-33.

– Bouwhistorisch onderzoek Julianastraat 48.
     E.J.M. van Riel: 47-29.

– Van Rechthuis tot Stadskantoor, deel I. Het gemeentehuis van Alphen.
     H. van der Wereld: 50-21.

– De pastoriën van Oudshoorn.
     J. van Donk: 56-63.

– Van Boetzelaerstraat 48.
    z.n.: 58-34.

– Van Rechthuis tot Stadskantoor, deel II.Het Gemeentehuis van Aarlanderveen.
    H. van der Wereld: 59-43.

– Gebouw “Concordia” 100 jaar.
    J.Ph. Labordus: 65-97.

– Een burgemeesterlijke vergissing.
    J.C.Plomp: 65-109.

– Het voormalige Raadhuis van Alphen aan den Rijn.
    M. Paats en P. Leeflang: 66-12.

– Het hek van “Rijnoord”.
    z.n.: 67-44.

– Weyerman in het “Star-paleis”.
    B. Sierman: 70-17.

– Archiefonderzoek naar de geschiedenis van panden
    F. de Wilde: 71-29.

– Hofstede “Viersprong”, Raadhuisstraat 8.
    G.P. van Muijen: 71-37.

– Het Nutsgebouw uit de steigers.
    P. Leeflang: 73-116.

– Alphense Buitenplaatsen in vroeger eeuwen, deel I: Het Hoff te Alphen.
    J.Ph. Labordus: 75-29.

– Alphense Buitenplaatsen in vroeger eeuwen, deel II: Langeroode.
    J.Ph. Labordus: 76-61.

– Bouwkundige beschrijving van Langeroode.
    Bron: W. Kuyper. Het Monumentale Hart van Holland, pp. 314-315.
    De naam Langeroode over de wereldzeeën.
    J.Ph. Labordus: 76-70.

– De buitenplaats “Kleijn Damzigt”, vanaf ca 1800 “Ringburg” geheten.
    J.Ph. Labordus: 78-1.

– De buitenplaats “Ringburg”, deel II.
    J.Ph. Labordus: 79-29.

– Overpost in vroeger tijden.
    J.Ph Labordus: 80-61.

– Hoe monumentaal is Overpost nog?
    G.P. van Muijen: 80-71.

– De Buitenplaats “Langeroode”, gebouwd in 1624-1625.
    J.Ph. Labordus: 81-79.

– Julianastraat nr. 62.
    Mevr. C.M. van Staalduinen: 82-8.

– De buitenplaats “Overpost”, deel III.
    G.P. van Muijen: 82-25.

– De Hofstrede “Rhijnhart” bij de Goutsesluijs.
    J.W. van Zwieten: 85-109.

– Buitenplaatsen langs de Rijn tussen Zwammerdam en Gouwsluis.
    J.Ph. Labordus: 87-38.

– Huize “Den Tol” en de Alphense tak van het geslacht Van der Linden.
    L.A. van der Linden: 89-97.

– Villa Nuova, Oudshoornseweg nr. 174.
    A.J.J. van ’t Riet: 89-104.

– Alphense Buitenplaatsen vanaf de Gouwe tot het Dorp Alphen.
    J. Ph. Labordes: 89-110.

– De geschiedenis van het Schoutenhuis en zijn omgeving.
    H.J. Habermehl: 91-29.

– De restauratie van het Schoutenhuis.
    J.S. Vroege: 91-42.

– Varia, nieuw huurcontract en groot onderhoud.
    Bestuur van De Vergulde Wagen: 95-45.

– Aarlanderveense “Vredebest” herrezen.
    A.J.J. van ’t Riet: 97-89.

– Van Rechthuis tot Stadskantoor: Het Gemeentehuis van Oudshoorn.
    F. de Wilde: 97-107.

– Er zat muziek in Avifauna. De eerste periode van het park van 1950 – 1953.
    Joop van der Leij en Kees van Geen: 100-62.

– Het Alphense Badhuis.
    P. Leeflang: 102-23.

– Rondom het gemeenlandshuis van Rijland en Worden te Oudshoorn.
    Peter Siepman: 105-97.

– Het Tolhuis, eigendom van de familie De Jong.
    Ria Langeveld en Paul Leeflang: 110-21.

– Boerderij “Amsterdam”.
    Redactie: 110-26.

-“Swanendrift”, een ‘Huijsinge van plaisance’.
    Jan Labordus: 112-58.

-De buitenplaats “Brittenrust”, één naam voor twee huizen.
    Arjan van ’t Riet: 112-79.

-“Vredelust” van buitenplaats tot villa
   Arjan van ’t Riet: 113-86.

-De buitenplaats “Welgelegen”.
  Jan Labordus: 113-99.

-“Ons Thuis” precies een eeuw bewoond.
  Arjan van ’t Riet: 116-56.

-Alphense buitenplaatsen: Het huis Arckom.
  Jan Labordus: 116-69.

– Antwoord bij Villa Nuova aan Bloem.
  Martien Paats: 121-147.

– De oorsprong en beginjaren van hotel Toor.
  Arjan van ’t Riet: 123-51.

– Daniël Stalpaert en de classicistische kerkarchitectuur.
   Bernard Vermet: 124-69.

– Bouw van de Oudshoornse kerk.
   Ries van Hemert: 124-81.

– Waarom ligt de Oudshoornse kerk hoger dan de Oudshoornseweg?
   Roel Bos: 124-91.

– Van de kerk, de mensen en hun tijd en het orgel.
   Ad Hesseling: 124-93.

– Begraven in en buiten de kerk van Oudshoorn.
   Dick Peters: 124-97.

– Onderhoud van de Oudshoornse kerk in de loop der eeuwen.
   Ries van Hemert: 124-101.

– Doniawier, een Alphens probleem. Carl Visser, een Friese burgemeester.
   Arjan van ’t Riet: 131-35

– Buitenplaats Zee-Rust in Oudshoorn.

  Henk Jan Habermehl: 136-51.

– Het Nutsgebouw in Oudshoorn.

   Vrij naar W.M.C. Regt: 136-59.

– Redding en herplaatsing historische gevelstenen De Prins van Oranje.

  Ria Vitters: 137-78.

– Klein Raadwijk, Streng en Straathof. Een kleine familiegeschiedenis.

  Jurjen Vis: 137-84.

– Boerderij ‘Kaliwoengoe’.

  Henk Jan Habermehl: 139-39.

– Rijnkade 5 en 6.

  Redactie: 144-68.

– Woonkamer in de jaren vijftig.

  Henk Jan Habermehl: 145-79.

– Van Schoolmeestershuis naar Stadsherberg.

  Ria Langeveld : 145-85.

– Toen en nu, Park Rijnstroom.

  Redactie: 148-70.

– Toen en nu, rondom theater Castellum.

  Redactie: 152-74.

Index van onze collectie

Geschiedenis 
Boeken
De Viersprong
Fotocollectie
Voorwerpen
Lezingen
Artikelen